DZIAŁ OBSLUGI KLIENTA:

członkowsko-mieszkaniowy:

32 428 27 55

rozliczeń z członkami:

32 428 27 54

1. Wodzisław Śl. ul. Kard.St.Wyszyńskiego 12 A pow. użytk. 92,66 m2 wadium 5 500,00 zł

2. Wodzisław Śl. ul. Przemysława 3 pow. użytk. 22,70 m2 wadium 1 200,00 zł

3. Wodzisław Śl. ul. Przemysława 3 pow. użytk. 70,07 m2 wadium 3 300,00 zł

4. Wodzisław Śl. ul. Przemysława 5 pow. użytk. 58,66 m2 wadium 3 000,00 zł

5. Wodzisław Śl. ul. Przemysława 5 pow. użytk. 20,77 m2 wadium 1 100,00 zł

6. Wodzisław Śl. ul. Przemysława 5 pow. użytk. 113,01 m2 wadium 5 100,00 zł

7. Wodzisław Śl. ul. Przemysława 9 pow. użytk. 178,58 m2 wadium 9 700,00 zł

8. Wodzisław Śl. ul. Przemysława 12 pow. użytk. 16,40 m2 wadium 800,00 zł

9. Wodzisław Śl. ul. Dąbrówki 12 pow. użytk. 42,83 m2 wadium 2 500,00 zł

10. Wodzisław Śl. ul. Dąbrówki 12 pow. użytk. 131,44 m2 wadium 6 500,00 zł

11. Rydułtowy ul. Plebiscytowa 48 pow. użytk. 24,36 m2 wadium 1 800,00 zł

12. Wodzisław Śl. ul. Marklowicka 23 pow. użytk. 37,09 m2 wadium 2 000,00 zł

oraz pomieszczenia magazynowego

13. Wodzisław Śl. ul. Marklowicka 23 pow. użytk. 102,10 m2 wadium 2 500,00 zł

Koszty przetargu – 350,00 + VAT 23% (nie podlega zwrotowi)

Cena wywoławcza za 1 m2/netto za najem lokalu wynosi:

dot. poz. 1 z przeznaczeniem na lokale – handlowe, biurowe 12,46 zł

– usługowe 9,32 zł

dot. poz. 2-3 z przeznaczeniem na lokale – handlowe, biurowe 10,84 zł

– usługowe 7,90 zł

dot. poz. 4-8 z przeznaczeniem na lokale – handlowe, biurowe 11,19 zł

– usługowe 9,32 zł

dot. poz. 9-10 z przeznaczeniem na lokale – handlowe, biurowe 11,20 zł

– usługowe 9,32 zł

dot. poz. 11 z przeznaczeniem na lokale – handlowe, biurowe 14,83 zł

– usługowe 9,49 zł

dot. poz. 12 z przeznaczeniem na lokale – handlowe, biurowe 10,47 zł

– usługowe 7,90 zł

dot. poz. 13 z przeznaczeniem na lokale – magazynowe 6,09 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 10.09.2015 r. w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Wodzisławiu Śl.

ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43 o godz. 10 oo.

Wadium i koszty przetargu należy wpłacić w kasie Spółdzielni w dniu przetargu do godziny 9 30 .

Potwierdzenie w/w wpłat wraz z dowodami osobistymi uczestnik przetargu przedstawia Komisji Przetargowej

Lokale użytkowe można oglądać po uprzednim skontaktowaniu się Adm.Centrum tel. 32 455 46 88 (poz.1)

Adm. XXX – lecia tel. 32 456-47-10 (dot. poz.2-10) Adm. Rydułtowy tel. 32 457 84 76 (dot.poz.11)

Dział Transportu tel. 32 455 38 52 (dot. poz. 12-13 )

Informujemy, że wadium złożone przez uczestników przetargu, którzy nie wygrają przetargu zostanie zwrócone bezpośrednio po zakończeniu przetargu bez zwrotu kosztów z nim związanych, a osobie, która wygra przetarg – zostanie zarachowane jako zabezpieczenie należności Spółdzielni wynikających z umowy najmu. Wadium przepada na rzecz Spółdzielni, jeżeli oferent, który wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię. Termin ten ustala się na przetargu.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyny.

Bliższych informacji o przetargu udziela Dział Lokali Użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW”

ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43 – pokój nr 29 tel. (032) 455-67-56


wrz 15

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW” posiada do kupienia wolne mieszkania na prawie odrębnej własności

czytaj więcej
wrz 4

Przetarg na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za lata 2023-2025

Zapraszamy do składania ofert.

czytaj więcej