DZIAŁ OBSLUGI KLIENTA:

członkowsko-mieszkaniowy:

32 428 27 55

rozliczeń z członkami:

32 428 27 54

Termin składania ofert – do 27.03.2017r. do godz. 1200  w sekretariacie Spółdzielni.
W przetargu mogą brać udział tylko Oferenci którzy zakupili  specyfikacje.