DZIAŁ OBSLUGI KLIENTA:

członkowsko-mieszkaniowy:

32 428 27 55

rozliczeń z członkami:

32 428 27 54

Ofertę należy sporządzić według Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Formularz Specyfikacji można otrzymać w siedzibie Zamawiającego pok. 25 po wpłacie kwoty 50,00 zł z VAT. Wydanie Specyfikacji nastąpi po wpłynięciu środków pieniężnych na konto Zamawiającego.

Wpłaty należy wnosić tylko poprzez przelew środków pieniężnych na konto Spółdzielni

nr 80 1020 2472 0000 6902 0018 2428 w PKO BP S.A. o/Wodzisław Śl. z dopiskiem:

„Remont galerii os. Dąbrówki”

Do kontaktu z Oferentami którzy zakupili specyfikacje w sprawie udzielania informacji
i wyjaśnień wyznaczony jest Pan Krzysztof Rduch – tel. 32 428 27 40

i Pan Dawid Zawidniak – tel. 32 428 27 35.

__________________________________________________________________________

Termin składania ofert – do 30.01.2017r. do godz. 1200 w sekretariacie Spółdzielni.

W przetargu mogą brać udział tylko Oferenci, którzy zakupili specyfikacje.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


Cze 21

HARMONOGRAM przeglądu GAZU

Szanowni Mieszkańcy od 21 -…

czytaj więcej
Kwi 1

Ogłaszamy przetarg na roboty budowlane

Termomodernizacja budynku przy ul. Wałowa…

czytaj więcej
Mar 31

WAŻNA INFORMACJA

Z uwagi na dużą ilość…

czytaj więcej