DZIAŁ OBSLUGI KLIENTA:

członkowsko-mieszkaniowy:

32 428 27 55

rozliczeń z członkami:

32 428 27 54

Ofertę należy sporządzić według Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Formularz Specyfikacji można otrzymać w siedzibie Zamawiającego pok. 25 po wpłacie kwoty 200,00 zł z VAT. Wydawanie Specyfikacji następuje po wpłynięciu środków pieniężnych na konto Zamawiającego.

Wpłaty należy wnosić tylko poprzez przelew środków pieniężnych na konto Spółdzielni

nr 80 1020 2472 0000 6902 0018 2428 w PKO BP S.A. o/Wodzisław Śl. z dopiskiem:

„SWZ Remont ocieplenia Wyszyńskiego 25-29”

Do kontaktu z Oferentami, którzy zakupili specyfikacje w sprawie udzielania informacji i wyjaśnień wyznaczeni są Pan Krzysztof Rduch tel.: 32 428 27 40,

i Pan Dawid Zawidniak tel. 32 428 27 35.

__________________________________________________________________________

Termin składania ofert – do 23.01.2017r. do godz. 1200 w sekretariacie Spółdzielni.

W przetargu mogą brać udział tylko Oferenci, którzy zakupili specyfikacje.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


wrz 15

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW” posiada do kupienia wolne mieszkania na prawie odrębnej własności

czytaj więcej
wrz 4

Przetarg na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za lata 2023-2025

Zapraszamy do składania ofert.

czytaj więcej