DZIAŁ OBSLUGI KLIENTA:

członkowsko-mieszkaniowy:

32 428 27 55

rozliczeń z członkami:

32 428 27 54

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

 w związku z realizacją projektu pn.:

 „Kompleksowa termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego będącego w zasobach SM ROW w Wodzisławiu Śląskim z wykorzystaniem instalacji OZE oraz inteligentnego Systemu Zarządzania Energią”

  1. Wałowa 22, Wodzisław Śląski

w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020,

priorytet: I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki,

działanie: 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, poddziałanie: 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

 Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW”

44-300 Wodzisław Śląski, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43

tel. 32 428 27 02, e-mail: a.burczynska@sm-row.pl

www.sm-row.pl

 

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY ŹRÓDŁOWE:

Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz szczegółowy zakres robót określa Specyfikacja Zapytania Ofertowego wraz z wszystkimi załącznikami, którą można pobrać z Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich, adres strony:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/43852

 

 


wrz 15

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW” posiada do kupienia wolne mieszkania na prawie odrębnej własności

czytaj więcej
wrz 4

Przetarg na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za lata 2023-2025

Zapraszamy do składania ofert.

czytaj więcej