DZIAŁ OBSLUGI KLIENTA:

członkowsko-mieszkaniowy:

32 428 27 55

rozliczeń z członkami:

32 428 27 54

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

 

w związku z realizacją projektu pn.: 

Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu wraz z termomodernizacją budynku Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW” zlokalizowanego przy ul. Przemysława 15
w Wodzisławiu Śląskim”

 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: V: Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów
Działanie: 5.2. Gospodarka odpadami
Poddziałanie: 5.2.2. Gospodarka odpadami RIT

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

 

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW”

44-300 Wodzisław Śląski, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43

tel. 32 428 27 02, e-mail: a.burczynska@sm-row.pl

www.sm-row.pl

 

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY ŹRÓDŁOWE:

 Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz szczegółowy zakres robót określa Specyfikacja Zapytania Ofertowego wraz z wszystkimi załącznikami, którą można pobrać z Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/33055?sekcja=ogloszenie

 czytaj więcej


wrz 15

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW” posiada do kupienia wolne mieszkania na prawie odrębnej własności

czytaj więcej
wrz 4

Przetarg na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za lata 2023-2025

Zapraszamy do składania ofert.

czytaj więcej