DZIAŁ OBSLUGI KLIENTA:

członkowsko-mieszkaniowy:

32 428 27 55

rozliczeń z członkami:

32 428 27 54

Rydułtowy, ul. Krzyżkowicka 20/20

(2 pokoje z kuchnią) – o pow. użytkowej 45,72m2 IV piętro

Stawka wywoławcza – 4,43 zł./m2

Wysokość wadium – 5 397,00 zł o godz.900

UWAGA! Mieszkanie można oglądać po uzgodnieniu tel. 32 428-27-76

Rydułtowy, ul. Krzyżkowicka 22/58

(2 pokoje z kuchnią) – o pow. użytkowej 46,75m2 IV piętro

Stawka wywoławcza – 4,43 zł./m2

Wysokość wadium – 5 503,00 zł o godz.1000

UWAGA! Mieszkanie można oglądać po uzgodnieniu tel. 32 428-27-76

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW” w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43. Wadium należy wpłacić w dniu przetargu w kasie Spółdzielni.

Wadium przepada na rzecz Spółdzielni, jeżeli uczestnik który wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię.

Wadium złożone przez uczestników przetargu którzy nie wygrają przetargu zostanie zwrócone bezpośrednio po zakończeniu przetargu.

Wymagane są dowody tożsamości jak i dowody wpłaty wadium do wglądu przed przystąpieniem do przetargu. Zgodnie z regulaminem postąpienie w licytacji ustnej nie może być niższe niż 10 groszy

Zgodnie z § 11 pkt.1 Regulaminu, wygrywający przetarg z dniem przeprowadzenia przetargu staje się posiadaczem zależnym lokalu mieszkalnego i ponosi z tego tytułu opłaty ustalone dla danego lokalu (tzw. czynsz).

Szczegółowych informacji można uzyskać:

w dziale członkowsko-mieszkaniowym tel. 32 428-27-55


mar 20

Zapraszamy do składania ofert na: WYKONANIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH LOKALI MIESZKALNYCH OKREŚLAJĄCYCH CENĘ RYNKOWĄ

czytaj więcej
mar 20

KONKURS na wizualizację przebudowy wejścia do SM

czytaj więcej
mar 3

Ogólnopolska Petycja koordynowana przez Instytut Gospodarki Nieruchomościami.

czytaj więcej