DZIAŁ OBSLUGI KLIENTA:

członkowsko-mieszkaniowy:

32 428 27 55

rozliczeń z członkami:

32 428 27 54

Rydułtowy, ul. Krzyżkowicka 20/20

(2 pokoje z kuchnią) – o pow. użytkowej 45,72m2 IV piętro

Stawka wywoławcza – 4,43 zł./m2

Wysokość wadium – 5 397,00 zł o godz.900

UWAGA! Mieszkanie można oglądać po uzgodnieniu tel. 32 428-27-76

Rydułtowy, ul. Krzyżkowicka 22/58

(2 pokoje z kuchnią) – o pow. użytkowej 46,75m2 IV piętro

Stawka wywoławcza – 4,43 zł./m2

Wysokość wadium – 5 503,00 zł o godz.1000

UWAGA! Mieszkanie można oglądać po uzgodnieniu tel. 32 428-27-76

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW” w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43. Wadium należy wpłacić w dniu przetargu w kasie Spółdzielni.

Wadium przepada na rzecz Spółdzielni, jeżeli uczestnik który wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię.

Wadium złożone przez uczestników przetargu którzy nie wygrają przetargu zostanie zwrócone bezpośrednio po zakończeniu przetargu.

Wymagane są dowody tożsamości jak i dowody wpłaty wadium do wglądu przed przystąpieniem do przetargu. Zgodnie z regulaminem postąpienie w licytacji ustnej nie może być niższe niż 10 groszy

Zgodnie z § 11 pkt.1 Regulaminu, wygrywający przetarg z dniem przeprowadzenia przetargu staje się posiadaczem zależnym lokalu mieszkalnego i ponosi z tego tytułu opłaty ustalone dla danego lokalu (tzw. czynsz).

Szczegółowych informacji można uzyskać:

w dziale członkowsko-mieszkaniowym tel. 32 428-27-55


wrz 15

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW” posiada do kupienia wolne mieszkania na prawie odrębnej własności

czytaj więcej
wrz 4

Przetarg na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za lata 2023-2025

Zapraszamy do składania ofert.

czytaj więcej