DZIAŁ OBSLUGI KLIENTA:

członkowsko-mieszkaniowy:

32 428 27 55

rozliczeń z członkami:

32 428 27 54

„Wykonanie instalacji odgromowej wraz z wykonaniem nowego otoku w gruncie dla budynków przy ul. Korfantego 26, Makuszyńskiego 8-12 w Radlinie oraz na Pl. Zwycięstwa 2 w Wodzisławiu Śląskim”

„Wykonanie robót malarskich w budynkach mieszkalnych na os. Tytki 2, 3 w Pszowie, na os. Dąbrówki 13, 14, 16 oraz robót malarskich z wymianą opraw oświetleniowych na LED w budynku mieszkalnym zlokalizowanym na os. XXX-lecia 31-33 w Wodzisławiu Śląskim”

„Wymiana instalacji elektrycznej na klatkach schodowych wraz z wymianą opraw oświetleniowych na LED w budynkach mieszkalnych na os. Tytki 2, 3 w Pszowie”

Oferty należy sporządzić według Specyfikacji Warunków Zamówienia. Formularze Specyfikacji można pobrać w siedzibie Zamawiającego pok. 25 lub otrzymać drogą elektroniczną po kontakcie z osobami wyznaczonymi do udzielania informacji
i wyjaśnień pod nr telefonu: 32 428 27 35.

Termin składania ofert – do 21.12.2018r do godz. 9:00 w sekretariacie Spółdzielni.

W przetargu mogą brać udział tylko Oferenci którzy pobrali specyfikację.


sierpień 19

Ogłaszamy pisemny przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego

położonego: Pszów, os. Józefa Tytki…

czytaj więcej
sierpień 12

Ogłaszamy przetarg na remont

zadaszeń balkonów w budynku na…

czytaj więcej