DZIAŁ OBSLUGI KLIENTA:

członkowsko-mieszkaniowy:

32 428 27 55

rozliczeń z członkami:

32 428 27 54

„Wykonanie instalacji odgromowej wraz z wykonaniem nowego otoku w gruncie dla budynków przy ul. Korfantego 26, Makuszyńskiego 8-12 w Radlinie oraz na Pl. Zwycięstwa 2 w Wodzisławiu Śląskim”

„Wykonanie robót malarskich w budynkach mieszkalnych na os. Tytki 2, 3 w Pszowie, na os. Dąbrówki 13, 14, 16 oraz robót malarskich z wymianą opraw oświetleniowych na LED w budynku mieszkalnym zlokalizowanym na os. XXX-lecia 31-33 w Wodzisławiu Śląskim”

„Wymiana instalacji elektrycznej na klatkach schodowych wraz z wymianą opraw oświetleniowych na LED w budynkach mieszkalnych na os. Tytki 2, 3 w Pszowie”

Oferty należy sporządzić według Specyfikacji Warunków Zamówienia. Formularze Specyfikacji można pobrać w siedzibie Zamawiającego pok. 25 lub otrzymać drogą elektroniczną po kontakcie z osobami wyznaczonymi do udzielania informacji
i wyjaśnień pod nr telefonu: 32 428 27 35.

Termin składania ofert – do 21.12.2018r do godz. 9:00 w sekretariacie Spółdzielni.

W przetargu mogą brać udział tylko Oferenci którzy pobrali specyfikację.


maj 19

Zapraszamy mieszkańców na Zebrania Osiedlowe

czytaj więcej
mar 28

Zapraszamy na Walne Zgromadzenie Członków

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW” zgodnie…

czytaj więcej
sty 4

Ogłaszamy przetargi na następujące roboty budowlane

1. Wymianę instalacji elektrycznej 2.…

czytaj więcej