DZIAŁ OBSLUGI KLIENTA:

członkowsko-mieszkaniowy:

32 428 27 55

rozliczeń z członkami:

32 428 27 54

Malowanie klatek z robotami towarzyszącymi w budynkach na os. XXX-lecia 18-21, 106-109, 110-113, 114-117, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1-3, 5-11 oraz ul. Przemysława 4 w Wodzisławiu Śląskim

Wymiana balustrad na balustrady ze stali nierdzewnej na os. XXX-lecia 18-21, 106-109, 110-113, 114-117 w Wodzisławiu Śląskim oraz podwyższenie balustrad z montażem pochwytów ze stali nierdzewnej na os. Józefa Tytki 1, 2, 3 oraz ul. Juranda 6 w Pszowie

Oferty należy sporządzić według Specyfikacji Warunków Zamówienia. Formularze Specyfikacji można pobrać w siedzibie Zamawiającego pok. 25 lub otrzymać drogą elektroniczną po kontakcie z osobami wyznaczonymi do udzielania informacji
i wyjaśnień pod nr telefonu: 32 428 27 35.

Termin składania ofert – do 14.12.2018r do godz. 9:00 w sekretariacie Spółdzielni.

W przetargu mogą brać udział tylko Oferenci którzy pobrali specyfikację.


maj 19

Zapraszamy mieszkańców na Zebrania Osiedlowe

czytaj więcej
mar 28

Zapraszamy na Walne Zgromadzenie Członków

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW” zgodnie…

czytaj więcej
sty 4

Ogłaszamy przetargi na następujące roboty budowlane

1. Wymianę instalacji elektrycznej 2.…

czytaj więcej