DZIAŁ OBSLUGI KLIENTA:

członkowsko-mieszkaniowy:

32 428 27 55

rozliczeń z członkami:

32 428 27 54

Malowanie klatek z robotami towarzyszącymi w budynkach na os. XXX-lecia 18-21, 106-109, 110-113, 114-117, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1-3, 5-11 oraz ul. Przemysława 4 w Wodzisławiu Śląskim

Wymiana balustrad na balustrady ze stali nierdzewnej na os. XXX-lecia 18-21, 106-109, 110-113, 114-117 w Wodzisławiu Śląskim oraz podwyższenie balustrad z montażem pochwytów ze stali nierdzewnej na os. Józefa Tytki 1, 2, 3 oraz ul. Juranda 6 w Pszowie

Oferty należy sporządzić według Specyfikacji Warunków Zamówienia. Formularze Specyfikacji można pobrać w siedzibie Zamawiającego pok. 25 lub otrzymać drogą elektroniczną po kontakcie z osobami wyznaczonymi do udzielania informacji
i wyjaśnień pod nr telefonu: 32 428 27 35.

Termin składania ofert – do 14.12.2018r do godz. 9:00 w sekretariacie Spółdzielni.

W przetargu mogą brać udział tylko Oferenci którzy pobrali specyfikację.


wrz 15

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW” posiada do kupienia wolne mieszkania na prawie odrębnej własności

czytaj więcej
wrz 4

Przetarg na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za lata 2023-2025

Zapraszamy do składania ofert.

czytaj więcej