DZIAŁ OBSLUGI KLIENTA:

członkowsko-mieszkaniowy:

32 428 27 55

rozliczeń z członkami:

32 428 27 54

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”
w Wodzisławiu Śl.
z siedzibą przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43

O G Ł A S Z A

pisemny przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego:

Pszów, os. Józefa Tytki 3A/8

(1 pokój z kuchnią) – o pow. użytkowej 30,10m2  II piętro

Wywoławcza wartość rynkowa – 79 000,00 zł
Wysokość wadium – 11 900,00 zł

UWAGA! Mieszkanie można oglądać 20.08.2021r. od 900 do 1100 po uzgodnieniu tel. 32 428-27-04

————————————————————————————————————————–

W przetargu mogą brać udział osoby które wpłaciły wymagane wadium na konto Spółdzielni

( nr konta 80 1020 2472 0000 6902 0018 2428 )

Wadium uznaje się za wpłacone z chwilą uznania środków na rachunku bankowym Spółdzielni.

Pisemne oferty ( wzór do pobrania na stronie internetowej https://sm-row.pl )

udziału  w przetargu przyjmowane są w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW”

w Wodzisławiu Śl. przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43 w zamkniętych kopertach  

z załączonym dowodem wpłaty wadium, opatrzonych napisem:

„Przetarg na lokal    przy ul…………………………”

 

Termin składania pisemnych ofert  –  do 10.09.2021r.  

w Biurze Obsługi Klienta  w siedzibie SM „ROW”.

 

Każda osoba biorąca udział w przetargu powinna zapoznać się z Regulaminem przetargu

dostępnym w Biurze Obsługi Klienta lub na stronie internetowej  https://smrow.pl.

Szczegółowych  informacji  można  uzyskać  w  dziale  członkowsko – mieszkaniowym

tel. 32 4282704 lub 32 4282703

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wycofania mieszkania z przetargu bez podania przyczyny.

 


wrz 15

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW” posiada do kupienia wolne mieszkania na prawie odrębnej własności

czytaj więcej
wrz 4

Przetarg na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za lata 2023-2025

Zapraszamy do składania ofert.

czytaj więcej