DZIAŁ OBSLUGI KLIENTA:

członkowsko-mieszkaniowy:

32 428 27 55

rozliczeń z członkami:

32 428 27 54

Warunki :

  1. Przygotowanie opinii i raportu z badania bilansu – termin ostateczny

–    za 2019 rok – 23 marzec 2020r.

–    za 2020 rok – 23 marzec 2021r.

  1. Cena oferty ma być ceną ostateczną , łącznie z podatkiem VAT.
  2. Do oferty należy dołączyć oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków określonych w rozdziale 7 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r.
  1. Do oferty należy dołączyć informacje o firmie oraz listę referencyjną jednostek , w których badano sprawozdanie .
  1. Oferty należy składać do dnia 27 września 2019r. do godz. 1400 w sekretariacie Spółdzielni.

sierpień 19

Ogłaszamy pisemny przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego

położonego: Pszów, os. Józefa Tytki…

czytaj więcej
sierpień 12

Ogłaszamy przetarg na remont

zadaszeń balkonów w budynku na…

czytaj więcej