DZIAŁ OBSLUGI KLIENTA:

członkowsko-mieszkaniowy:

32 428 27 55

rozliczeń z członkami:

32 428 27 54

1. INSPEKTOR DS. TECHNICZNYCH

Do zadań pracownika będzie należeć:
• Przygotowanie procedur przetargów na roboty budowlane i usługi
z zakresu eksploatacji i utrzymania nieruchomości.
• Opracowywanie planów remontowych budynków mieszkalnych.
• Nadzorowanie prowadzonych prac konserwacyjnych i remontowych.

2. INSPEKTOR DS. ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

Do zadań pracownika będzie należeć:
• Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami spółdzielczymi

Wykształcenie minimum : średnie budowlane
preferowane : wyższe budowlane lub zarządzanie nieruchomościami
Mile widziane doświadczenie zawodowe i umiejętność kosztorysowania robót budowlanych oraz czytania dokumentacji budowlanej i technicznej.

Szczegółowe informacje o wymaganych dokumentach i terminie składania ofert można uzyskać osobiście w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW” w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43 Dział Kadr pokój nr 7 nr telefonu 32 428 27 09.
Oferty kandydatów powinny zawierać:
– podanie o pracę wraz z uzasadnieniem,
– kwestionariusz osobowy CV zawierający oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2018r, poz. 1000). W przypadku nie wybrania oferty w wyniku ogłoszonego procesu rekrutacyjnego, cv kandydatów podlega zniszczeniu po odwołaniu zgody na przetwarzanie danych w nich zawartych.
W sprawie przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych poprzez e’mail: iod@sm-row.pl

Oferty można składać w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 2, w kopertach na adres:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW”
44-300 Wodzisław Śl. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43.
z dopiskiem: „OFERTA PRACY”
lub na adres e’mail : sekretariat@sm-row.pl
Pracownikiem upoważnionym do kontaktu z kandydatami jest Pani Krystyna Zaruba.


wrz 15

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW” posiada do kupienia wolne mieszkania na prawie odrębnej własności

czytaj więcej
wrz 4

Przetarg na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za lata 2023-2025

Zapraszamy do składania ofert.

czytaj więcej