DZIAŁ OBSLUGI KLIENTA:

członkowsko-mieszkaniowy:

32 428 27 55

rozliczeń z członkami:

32 428 27 54

Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło e-usługę, która pozwala zameldować się zarówno na pobyt stały, jak i czasowy. E-meldunek umożliwia też przemeldowanie, a także zameldowanie / przemeldowanie niepełnoletniego dziecka oraz innej osoby na podstawie pełnomocnictwa. Żeby zameldować się on line, trzeba mieć tzw. Profil Zaufany (eGO). Jest to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można potwierdzać swoją tożsamość w internecie (służy jako elektroniczny podpis). Za jego pomocą można wysyłać oraz sprawdzać dokumenty w różnych serwisach urzędowych. Jest niezbędny przy załatwianiu wielu spraw urzędowych on line. O tym, jak założyć ów Profil Zaufany, można przeczytać na stronie https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany
Po tej czynności należy następnie wejść na stronę www.obywatel.gov.pl. Tam należy wybrać usługę: meldunek oraz potwierdzić swoją tożsamość uzyskanym Profilem Zaufanym.
Kolejny krok to wybranie opcji – zaznaczenie, czy chodzi o zameldowanie na pobyt stały lub czasowy, zameldowanie dziecka, czy może skorzystanie z pełnomocnictwa do zameldowania innej osoby.
Warto pamiętać o przygotowaniu odpowiednich dokumentów. W przypadku meldunku, w zależności od wybranej opcji, przydać się mogą m. in. skany pełnomocnictw, skany dokumentów potwierdzających tytuł prawny do lokalu, oświadczenia właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu, potwierdzające pobyt w lokalu.
W przypadku, gdy meldujemy samych siebie, dane personalne zostaną automatycznie zaciągnięte do odpowiednich rubryk.
Jeśli wniosek składa pełnomocnik, konieczne jest dołączenie upoważnienia w formie załącznika.
Wniosek o zameldowanie wysyłamy online do właściwego miejscowo urzędu (odpowiedniego dla miejsca zameldowania stałego/czasowego) – zostanie on automatycznie wybrany na podstawie wprowadzonego nowego adresu zameldowania.
Jeśli dołączyliśmy wszystkie potrzebne dokumenty — urzędnik zamelduje nas od razu po otrzymaniu naszego zgłoszenia. Jeśli zostaną dołączone do formularza odwzorowania cyfrowe dokumentów – urzędnik może poprosić o ich oryginały, dokona meldunku dopiero po wyjaśnieniu wszystkich wątpliwości.
Usługa jest bezpłatna. Bezpłatnie zostanie również wydane zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały, które urząd wyda bez konieczności wnioskowania. Płatne – 17 zł – jest tylko zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy. O nie również możemy zawnioskować online. Wystarczy we wniosku zaznaczyć odpowiednie pole. Do wyboru mamy kilka sposobów odbioru zaświadczenia – odbiór osobisty w urzędzie, tradycyjna przesyłka pocztowa lub przesłana na skrzynkę ePUAP – wersja elektroniczna.
Wprowadzenie zameldowania elektronicznego, a więc bez wychodzenia z domu, jest możliwe dzięki nowelizacji ustawy o ewidencji ludności (Dz. U. 2017, poz. 2286) zainicjowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. E-meldunek jest kolejną, uruchomioną przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, e-usługą ułatwiającą obywatelom kontakt z administracją. Bez konieczności wychodzenia z domu można już m. in. zamówić odpisy aktów stanu cywilnego i za to zapłacić, złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego lub zgłosić utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego.


maj 19

Zapraszamy mieszkańców na Zebrania Osiedlowe

czytaj więcej
mar 28

Zapraszamy na Walne Zgromadzenie Członków

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW” zgodnie…

czytaj więcej
sty 4

Ogłaszamy przetargi na następujące roboty budowlane

1. Wymianę instalacji elektrycznej 2.…

czytaj więcej