DZIAŁ OBSLUGI KLIENTA:

członkowsko-mieszkaniowy:

32 428 27 55

rozliczeń z członkami:

32 428 27 54

Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło e-usługę, która pozwala zameldować się zarówno na pobyt stały, jak i czasowy. E-meldunek umożliwia też przemeldowanie, a także zameldowanie / przemeldowanie niepełnoletniego dziecka oraz innej osoby na podstawie pełnomocnictwa. Żeby zameldować się on line, trzeba mieć tzw. Profil Zaufany (eGO). Jest to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można potwierdzać swoją tożsamość w internecie (służy jako elektroniczny podpis). Za jego pomocą można wysyłać oraz sprawdzać dokumenty w różnych serwisach urzędowych. Jest niezbędny przy załatwianiu wielu spraw urzędowych on line. O tym, jak założyć ów Profil Zaufany, można przeczytać na stronie https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany
Po tej czynności należy następnie wejść na stronę www.obywatel.gov.pl. Tam należy wybrać usługę: meldunek oraz potwierdzić swoją tożsamość uzyskanym Profilem Zaufanym.
Kolejny krok to wybranie opcji – zaznaczenie, czy chodzi o zameldowanie na pobyt stały lub czasowy, zameldowanie dziecka, czy może skorzystanie z pełnomocnictwa do zameldowania innej osoby.
Warto pamiętać o przygotowaniu odpowiednich dokumentów. W przypadku meldunku, w zależności od wybranej opcji, przydać się mogą m. in. skany pełnomocnictw, skany dokumentów potwierdzających tytuł prawny do lokalu, oświadczenia właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu, potwierdzające pobyt w lokalu.
W przypadku, gdy meldujemy samych siebie, dane personalne zostaną automatycznie zaciągnięte do odpowiednich rubryk.
Jeśli wniosek składa pełnomocnik, konieczne jest dołączenie upoważnienia w formie załącznika.
Wniosek o zameldowanie wysyłamy online do właściwego miejscowo urzędu (odpowiedniego dla miejsca zameldowania stałego/czasowego) – zostanie on automatycznie wybrany na podstawie wprowadzonego nowego adresu zameldowania.
Jeśli dołączyliśmy wszystkie potrzebne dokumenty — urzędnik zamelduje nas od razu po otrzymaniu naszego zgłoszenia. Jeśli zostaną dołączone do formularza odwzorowania cyfrowe dokumentów – urzędnik może poprosić o ich oryginały, dokona meldunku dopiero po wyjaśnieniu wszystkich wątpliwości.
Usługa jest bezpłatna. Bezpłatnie zostanie również wydane zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały, które urząd wyda bez konieczności wnioskowania. Płatne – 17 zł – jest tylko zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy. O nie również możemy zawnioskować online. Wystarczy we wniosku zaznaczyć odpowiednie pole. Do wyboru mamy kilka sposobów odbioru zaświadczenia – odbiór osobisty w urzędzie, tradycyjna przesyłka pocztowa lub przesłana na skrzynkę ePUAP – wersja elektroniczna.
Wprowadzenie zameldowania elektronicznego, a więc bez wychodzenia z domu, jest możliwe dzięki nowelizacji ustawy o ewidencji ludności (Dz. U. 2017, poz. 2286) zainicjowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. E-meldunek jest kolejną, uruchomioną przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, e-usługą ułatwiającą obywatelom kontakt z administracją. Bez konieczności wychodzenia z domu można już m. in. zamówić odpisy aktów stanu cywilnego i za to zapłacić, złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego lub zgłosić utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego.


wrz 15

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW” posiada do kupienia wolne mieszkania na prawie odrębnej własności

czytaj więcej
wrz 4

Przetarg na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za lata 2023-2025

Zapraszamy do składania ofert.

czytaj więcej