DZIAŁ OBSLUGI KLIENTA:

członkowsko-mieszkaniowy:

32 428 27 55

rozliczeń z członkami:

32 428 27 54

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW” w Wodzisławiu Śląskim zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2014

Warunki:

1. Przygotowanie opinii i raportu z badania bilansu

– termin ostateczny 26 marzec 2015 rok.

2. Cena oferty ma być ceną ostateczną , łącznie z podatkiem VAT.

3. Do oferty należy dołączyć oświadczenie oferenta o spełnieniu

warunków określonych w rozdziale 7 ustawy o rachunkowości

z dnia 29.09.1994 r. ( Dz.U. z 2013r. poz. 330 z późn. zmianami)

4. Do oferty należy dołączyć informacje o firmie oraz listę referencyjną

jednostek , w których badano sprawozdanie .

5. Oferty należy składać do dnia 26 września 2014r. do godz. 1400

w sekretariacie Spółdzielni.


wrz 15

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW” posiada do kupienia wolne mieszkania na prawie odrębnej własności

czytaj więcej
wrz 4

Przetarg na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za lata 2023-2025

Zapraszamy do składania ofert.

czytaj więcej