DZIAŁ OBSLUGI KLIENTA:

członkowsko-mieszkaniowy:

32 428 27 55

rozliczeń z członkami:

32 428 27 54

Warunki :

1. Przygotowanie opinii i raportu z badania bilansu
– termin ostateczny 23 marzec 2018 rok.
2. Cena oferty ma być ceną ostateczną , łącznie z podatkiem VAT.
3. Do oferty należy dołączyć oświadczenie oferenta o spełnieniu
warunków określonych w rozdziale 7 ustawy o rachunkowości z dnia
29.09.1994 r. ( Dz.U. z 2016r. poz. 1047 z późn. zm.)
4. Do oferty należy dołączyć informacje o firmie oraz listę referencyjną
jednostek , w których badano sprawozdanie .
5. Oferty należy składać do dnia 22 września 2017r. do godz. 14:00
w sekretariacie Spółdzielni.


wrz 15

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW” posiada do kupienia wolne mieszkania na prawie odrębnej własności

czytaj więcej
wrz 4

Przetarg na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za lata 2023-2025

Zapraszamy do składania ofert.

czytaj więcej