DZIAŁ OBSLUGI KLIENTA:

członkowsko-mieszkaniowy:

32 428 27 55

rozliczeń z członkami:

32 428 27 54

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW” w Wodzisławiu Śląskim zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2015

Warunki :

1. Przygotowanie opinii i raportu z badania bilansu
– termin ostateczny 23 marzec 2016 rok.
2. Cena oferty ma być ceną ostateczną , łącznie z podatkiem VAT.
3. Do oferty należy dołączyć oświadczenie oferenta o spełnieniu
warunków określonych w rozdziale 7 ustawy o rachunkowości z dnia
29.09.1994 r. ( Dz.U. z 2013r. poz. 330 z późn. zm.)
4. Do oferty należy dołączyć informacje o firmie oraz listę referencyjną
jednostek , w których badano sprawozdanie .
5. Oferty należy składać do dnia 25 września 2015r. do godz. 14:00
w sekretariacie Spółdzielni.


mar 20

Zapraszamy do składania ofert na: WYKONANIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH LOKALI MIESZKALNYCH OKREŚLAJĄCYCH CENĘ RYNKOWĄ

czytaj więcej
mar 20

KONKURS na wizualizację przebudowy wejścia do SM

czytaj więcej
mar 3

Ogólnopolska Petycja koordynowana przez Instytut Gospodarki Nieruchomościami.

czytaj więcej